Historikskurs

Brott och avvikelse

Brott och avvikelse

Varför begår människor brott?

Vem begår brott?

Kriminella och brott

Drog och brottslighet

Brott och sexhandeln

Etnicitet och brottslighet

Macpherson-rapport

Polis och etniska minoriteter

Kvinnor och brottslighet

Feminism och brottslighet

Könsfördelning och bestraffning

Ungdomar och brott

Sociala grupper och brottslighet

Brott och globalisering

Miljöbrott

Immigration och brottslighet

Identitetsbedrägeri

Statliga brott

Mänskliga rättigheter

Extraordinär Rendition

Michel Foucault

Märkningsteorin

Deltagarobservation och brottslighet

Avvikelser

Fenomenologi och avvikelse

Officiell statistik och brottslighet

Det straffrättsliga systemet

Hur det straffrättsliga systemet fungerar

Hur fungerar rättvisa?

Straff och rehabilitering

Media och brottslighet

Moral Panic

Gäng och brott

2011 engelska stadsuppror

Marxism och brottslighet

Vänsterrealism och brottslighet

Rätt realism och brottslighet

Titta på videon: Varning för Madaakhilah's avvikelse. (Juli 2020).