Historikskurs

Forskningsmetoder i sociologi

Forskningsmetoder i sociologi

Forskningsfrågor och faktorer

Typer av forskning

Sätt att undersöka

Forskning

Forskningsämnen

Längsstudier

Strukturerade intervjuer

Ostrukturerade intervjuer

Feminism och ostrukturerade intervjuer

Strukturerade frågeformulär

Ostrukturerade frågeformulär

Deltagarobservation

Positivism

Anti Positivism

märkning

Officiell statistik

provtagning

Sekundära källor

Folkräkning

Massmedia

Medieinnehållsanalys

Titta på videon: Vetenskapliga grundbegrepp (Juli 2020).