Historia Podcasts

Den reviderade officiella kartan över slaget vid Shiloh

Den reviderade officiella kartan över slaget vid ShilohWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Den reviderade officiella kartan över slaget vid Shiloh (vänster)

Den reviderade officiella kartan över slaget vid Shiloh (vänster sida)

Karta tagen från Strider och ledare för inbördeskriget: I: Sumter to Shiloh, s.502

Shiloh, reviderad officiell karta (vänster halv)
Shiloh, reviderad officiell karta (högra halvan)
Shiloh, reviderad officiell karta (kombinerad)
Återgå till Battle of Shiloh/ Pittsburg LandingKarta Slaget vid Shiloh eller Pittsburg Landing, Tennessee

Kartorna i Map Collections -materialet publicerades antingen före 1922, producerade av USA: s regering, eller båda (se katalogposter som följer med varje karta för information om publiceringsdatum och källa). Library of Congress ger tillgång till detta material för utbildnings- och forskningsändamål och är inte medveten om något amerikanskt upphovsrättsligt skydd (se avdelning 17 i USA: s kod) eller andra begränsningar i materialet för kartinsamling.

Observera att skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna och/eller andra rättighetsinnehavare (såsom publicitet och/eller sekretessrättigheter) krävs för distribution, reproduktion eller annan användning av skyddade föremål utöver det som är tillåtet genom skälig användning eller andra lagstadgade undantag. Ansvaret för att göra en oberoende juridisk bedömning av ett objekt och säkerställa nödvändiga behörigheter åvilar i slutändan personer som vill använda objektet.

Kreditlinje: Library of Congress, Geography and Map Division.


Innehåll

Betydelsen av ordet "Shiloh" är oklar. Ibland översätts det som en messiansk titel som betyder Han vems det är [2] eller som Pacific, Pacificator eller Lugn som hänvisar till Samaritan Pentateuch. [3] Oavsett är namnet på Shiloh staden härledd från hennes och kan översättas som Lugnstad (eller Fair Haven eller Pleasantville). [4]

Omnämnd i Joshua Books, Judges, 1 Samuel, 1 Kings, Psalms och Jeremia, ligger Shiloh norr om Betel, öster om Bethel-Shechem motorväg, och söder om Lebonah i Efraims bergsland i stamterritoriet tilldelning av Efraims stam. (Dom 21:19). Shiloh identifierades entydigt med Khirbet Seilun (Tel Shiloh) av amerikanska filologen E. Robinson 1838. Platsen hade etablerats långt tidigare av den romerska författaren Eusebius och av Ishtori Haparchi.

Bronsålder Redigera

Långt före israeliternas ankomst var Shiloh en muromgärdad stad med en religiös helgedom eller helgedom under medeltiden och sen bronsålder. [5]

Järnåldern Redigera

Hebreiska bibelberättandet Redigera

När israeliterna anlände till landet satte de upp det gamla vildmarkstältet (tältet: Hebr. Ohel-Mo'ed). Där delade Josua och Eleazar landet mellan stammarna som ännu inte hade fått sin tilldelning (Josua 18: 1–10) och hanterade fördelningen av städer till leviterna (Josua 21: 1–8). Därefter blev Shiloh en av de ledande religiösa helgedomarna i det forntida Israel, en status som den innehade fram till strax före Davids höjd av Jerusalem. [6]

Hela Israels församling samlades i Shiloh och slog upp tältet (eller tabernaklet) i församlingen där.

Tabernaklet hade byggts under Mose ledning från Gud (2 Mos 26) för att hysa förbundets ark, också byggt under Mose ledning från Gud (2 Mos 25). Enligt talmudiska källor stannade tältets helgedom vid Shiloh i 369 år [7] tills förbundets ark togs in i stridslägret vid Eben-Ezer (1 Samuelsboken 4: 3–5) och fångades av filistéerna i Aphek ( antagligen Antipatris). Någon gång under sin långa vistelse i Shiloh verkar det bärbara tältet ha varit inneslutet i en förening - ett grekiskt "temenos". Det var i Shiloh som Eli och Samuel tjänade (1 Samuelsboken 3:21). Någon gång flyttades mötestältet till Gibeon, [8] som blev en israelitisk helig plats under David och Salomo.

Shiloh var ett av de viktigaste centren för israelitisk tillbedjan under den pre-monarkiska perioden, [9] på grund av närvaron där av tälthelgedomen och förbundsarken. Folket valfärdade dit för stora högtider och uppoffringar, och domare 21 noterar platsen som platsen för en årlig dans av tjejer bland vingårdarna.

Enligt 1 Samuel 1–3 administrerades helgedomen i Shiloh av den aronitiska översteprästen Eli och hans två söner, Hofni och Pinehas. Enligt denna berättelse tillägnades den unge Samuel av sin mor Hannah där för att uppfostras vid helgedomen av översteprästen, och hans egen profetiska tjänst framställs som påbörjad där. Hofni och Pinehas noteras som ondskefulla i sitt umgänge med dem som kom till helgedomen för att offra offer (1 Samuelsboken 2: 12–17). Det var under Eli och hans söner som arken förlorades för Israel i en strid med filisterna i Aphek. W.F. Albright antog att filistéerna också förstörde Shiloh vid denna tidpunkt. Denna slutsats är omtvistad, [10] men stöds av traditionell kommentar. [11] Platsen kan ha förstörts senare också, även om den bibliska texten inte innehåller någon sådan påstådd förstörelse. Förvisso kom den skuggiga figuren av Ahia, shiloniten, [12] som drog igång upproret av Jerobeam, son till Nebat, mot Davids sonson Rehabeam (I Kungaboken 11, 14), och han bar samma namn som aroniten präst som konsulterade arken för Saul i I Samuel 14: 3. Schley har hävdat att fångandet av arken och Sauls död inträffade i samma strid och att de senare Davidiska redaktörerna redigerade texterna för att få det att se ut som om Saul hade regerat utan varken tälthelligdom eller ark, och därmed utan sakral legitimitet. [13] Detta påstående är bestritt. [ citat behövs ]

Det som är säkert är att under Jeremias profetiska tjänst (Jeremia 7: 12–15 26: 5–9, 41: 5) över tre hundra år senare hade Shiloh blivit fördärvad. Jeremia använde Shilohs exempel för att varna invånarna i Juda och Jerusalem vad Yahweh Elohim kommer att göra mot "platsen där jag fick mitt namn att bo" och varnade dem för att deras heliga stad, Jerusalem, liksom Shiloh, skulle kunna falla under gudomlig dom.

Bysantinsk period Redigera

Jerome skriver i sitt brev till Paula och Eustochium, daterat omkring 392–393: ”Med Kristus vid vår sida ska vi passera genom Shiloh och Betel” (Ep.46,13, PL 22, 492). Den officiella kyrkan i Jerusalem planerade inte en årlig pilgrimsfärd till Shiloh, till skillnad från Betel. Tvärtom hölls Samuels fest den 20 augusti i byn Masephta (Mizpa). Till och med pilgrimerna besökte till synes inte Shiloh, för den enda som nämner dess namn-pilgrim Theodosius från 600-talet i De Situ Terrae Sanctae (kap. 4, CCSL 175, 116) - lokaliserar den felaktigt mitt emellan Jerusalem och Emmaus Nicopolis. Den felaktiga identifieringen varade i århundraden, som det exempelvis framgår av den florentinska kartan från 1300, som placerar Shiloh vid Nabi Samwil, där Samuels grav finns. Madaba-kartan från sjätte århundradet lokaliserar felaktigt Shiloh öster om Shechem och utelämnar skildringen av kyrkan.

Tidiga muslimska och korsfarartider Redigera

År 638 erövrade muslimerna området Palestina. Muslimska pilgrimer till Shiloh nämner en moské som heter es-Sekineh där minnet av Jakobs och Josefs gärningar vördades. Den tidigaste källan är el-Harawi, som besökte landet 1173 när det ockuperades av korsfararna och skrev: "Seilun är byn i moskén es-Sekineh där stenen på bordet finns". Yaqut (1225) och el-Quarwini (1308, Marmardji, 94–95), skriver på samma sätt.

Översikt Redigera

Arkeologiska utgrävningar har visat att platsen redan var bosatt från omkring 1750 BCE (Middle Bronze II eller MB II, annars känd som MB IIB enligt Albright-skolan), men det nämns inte i någon förbibelsk källa. En berättelse och många imponerande lämningar har upptäckts från kanaaneiska och israelitiska epoker, med bostad som varade fram till 800 -talet f.Kr. Under de följande 12 århundradena noteras Shiloh enbart som en station på utländska rutter, som vanligtvis bara har sin religionshistoriska betydelse att erbjuda. Arkeologiska utgrävningar har avslöjat rester från den romerska och persiska samt tidiga och sena muslimska perioden.

En imponerande glacis har hittats och keramik, djurrester, vapen och andra föremål har återfunnits. [ tveksam - diskutera ]

Utgrävningshistoria Redigera

Sonderingar gjordes första gången 1922 av Aage Schmidt. Ett danskt team under ledning av Hans Kjær (övervakat av W.F. Albright) grävde ut under tre säsonger mellan åren 1926–32. En undersökning gjordes av Sven Holm-Nielson och Marie-Louise Buhl 1963. En omfattande utgrävning gjordes av Israel Finkelstein under åren 1981–84. Sedan 2006 har ytterligare utgrävningar skett där. Grävningar drivs för närvarande av Scott Stripling. [14]

Finkelstein -utgrävningar Redigera

Finkelsteins arbete etablerade åtta skikt, allt från Middle Bronze II till den bysantinska perioden.

Bronsålder Redigera

En massiv vägg tillskrivs scenen Middle Bronze III (MB IIC), bevarad på en höjd av 7,3 meter (24 fot) och en bredd på upp till 5,5 meter (18 fot), med en omfattande glacis.

Järnåldern Redigera

Iron I (israeliten) kvarstår gav en pelare i två våningar, en byggnad nära toppen av källaren, den tidigaste som tillskrivs israeliterna. Förvaringsburkar med krage och några kultartiklar hittades i dessa byggnader, vilket pekar på användning som en del av ett kultkomplex. Mer än 20 silor avslöjades från denna tid, inklusive en med kolsyrat vete. Det förstöringslager som uppenbarades genom hela berättelsen kan ha inträffat i kölvattnet av filisténs seger i Eben-Ezer.

Enligt radiokolldatering av Finkelstein övergavs platsen cirka 1050 f.Kr., och återbefolkades sedan glest under järn II -perioden. Jeremias uppmaning under tempelpredikan, ”Gå nu till min plats som var i Shiloh” (Jeremia 7:12), skulle ha inträffat under denna tid.

Kultplats Redigera

Ett av de mer spännande fynden var fyndet av en hög med keramik utanför stadsmuren innan den israelitiska kulturen kom (ca 1000 f.Kr.). [ citat behövs ] Den här keramikhögen var resterna av ett antal djuroffer, som kastades över väggen efter avslutad ritual och sedan begravdes. Detta fynd pekar på Shilohs sakrala status under den kanaaneiska perioden, en status som antogs av israeliterna. Toppen av källaren, där Finkelstein antar att tabernaklet skulle ha placerats, är nu avslöjad berggrund och erbjuder inga ledtrådar om israelisk tillbedjan (förutom det intilliggande lagringskomplexet).

Romerska och bysantinska perioder Redigera

Mer materiella byar växte fram under den romerska och bysantinska perioden.

Bysantinska kyrkor Redigera

Utgrävningar från 2006 till 2007, utförda i anslutning till och strax söder om Tel Shiloh, exponerade utarbetade mosaikgolv samt flera grekiska inskriptioner, varav en uttryckligen hänvisade till platsen som "byn Shiloh". [ citat behövs ] Under augusti – september 2006 utfördes arkeologiska utgrävningar i anslutning till källan om Shiloh. Ett team under ledning av den arkeologiska stabschefen för Judea och Samaria i Israels civilförvaltningens antikviteter, som utförde en sanering i Shiloh i somras, en sen fortsättning till en tidigare grävning 1998, upptäckte mosaikgolvet i en stor bysantinsk kyrka som var troligen byggd mellan 380 och 420 e.Kr.

Tre bysantinska basilikaner har nu avslöjats. [15] Längden på en, utgrävd av Hans Klær i slutet av 1920 -talet, är 40 meter (130 fot). Bredden, också mätt externt, är 14,10 meter (46,3 fot), men ett 6,40 meter (21,0 fot) brett rum gränsar till byggnaden på södra sidan. Denna kyrka hade tre nav, och 12 baser och två vackra korintiska huvudstäder 62 cm (24 tum) höga och 72–61 cm (28–24 tum) breda finns bevarade. Deras utseende påminner om den välkända stilen från 400-talet, med separata löv som avslöjar ribborna på baksidan och ett slätt blad under hörnet.

En struktur som upptäcktes 2006 ligger under en muslimsk fristående struktur som kallas Weli Yetaim. Det verkar ha drabbats av problem med vattendränering i dess västra del trots installationen av avrinningsrör och tråg. Det verkar som om lösningen var att höja kyrkans nivå [ tveksam - diskutera ] och läggning av ett nytt mosaikgolv. Det var det äldre, ursprungliga golvet på den lägre nivån som avslöjades under sommaren 2006. Mosaiken innehåller geometriska mönster, ett kors, florarepresentationer och tre inskriptioner, en, en dedikation till en bänk, den andra, en hälsning till invånare i "Siloun" (som i mosaik i grekiskt skrift: "CIλOYN") och den tredje, en allmän önskan om goda nyheter. En annan upptäckt av ett tillägg till en av basilikan inträffade 2013. [16]

Shiloh omnämns i den hebreiska bibeln i 1 Moseboken som en del av välsignelsen som Jakob gav till sonen Juda: ”Spiren ska inte lämna Juda eller en lagstiftare mellan hans fötter tills Shiloh kommer och till honom ska samlingen av folket vara. " (1 Moseboken 49:10). Det kan vara en figur, kanske Messias, eller en plats, som nämnts senare i Domarna och även i Jeremia 41: 5.

Messiansk judisk och några kristna tolkningar Redigera

Messiansk judendom blev knuten till Shiloh som ett resultat av denna vers. Shiloh antas hänvisa till Jesus av några kristna. Alternativa översättningar har lett andra, inklusive några kristna, till olika slutsatser. [17]


Den reviderade officiella kartan över Slaget vid Shiloh - Historia

Rekommenderad läsning: Guide till slaget vid Shiloh, av Army War College. Beskrivning: När Ulysses S. Grant och William Tecumseh Sherman förberedde sina oerfarna trupper för en massiv offensiv av en lika grön konfedererad armé i april 1862, var resultatet av inbördeskriget fortfarande mycket tveksamt. Under två av de mest kaotiska och härjande dagarna i kriget motarbetade unionsstyrkorna och avvärjde rebellerna. Förlusterna var stora-mer än 20 000 dödsoffer av 100 000 fackliga och konfedererade trupper. Fortsätter nedan …

Men ur kampen skapade Grant och Sherman sin egen fackförening som skulle vara en viktig faktor i fackföreningsarméns slutliga seger. För de konfedererade var Shiloh en förödande besvikelse. När belägringen var över hade de förlorat både striden och en av deras skickligaste befälhavare, Albert Sidney Johnston. Ögonvittnesberättelser från stridsdeltagare gör dessa guider till en ovärderlig resurs för resenärer och icke -resenärer som vill ha en större förståelse för fem av de mest förödande men ändå inflytelserika åren i vår nations historia. Explicit vägbeskrivning till intressanta platser och kartor-som illustrerar handlingen och visar detaljerna i truppens position, vägar, floder, höjder och trädlinjer som för 130 år sedan-hjälper till att väcka striderna till liv. På fältet kan dessa guider användas för att återskapa varje strids inställning och proportioner, vilket ger läsaren en känsla av spänningen och rädslan varje soldat måste ha känt när han mötte sin fiende. Denna bok är en del av serien US Army War College Guides to Civil War Battles.

Rekommenderad läsning: Shiloh: A Battlefield Guide (This Hallowed Ground: Guides to Civil War), av Mark Grimsley (författare), Steven E. Woodworth (författare). Beskrivning: Peabody ’s Battle Line, McCuller ’s Field, Stuart ’s Defense, the Peach Orchard och Hell ’s Hollow — dessa monument markerar några av de kritiska stunderna i slaget vid Shiloh men erbjuder besökaren bara den mest magra känslan om vad som hände på Tennessees stränder i april 1862. Denna slagfältguide blåser liv i inbördeskrigets historia, vilket ger läsarna en tydlig bild av inställningen vid tidpunkten för engagemanget, vem var var, när och hur striden fortskred. Fortsätter nedan …

Guiden är utformad för att leda användaren på en endagsturné på ett av krigets viktigaste slagfält och ger exakta anvisningar till alla viktiga platser på ett sätt som återspeglar hur själva striden utvecklades. En uppsjö av kartor, levande beskrivningar och noggrann men tillgänglig analys gör det enkelt att svepa händelser och slagfältets geografi, vilket förbättrar Shilohs upplevelse för den seriösa studenten, den tillfälliga besökaren och fåtöljeturisten.

Om författarna: Mark Grimsley är professor i historia vid Ohio State University. Han är författare till And Keep Moving On: The Virginia Campaign, May –June, 1864, och medredaktör för Civilians in the Path of War, båda publicerade av University of Nebraska Press. Steven E. Woodworth är professor i historia vid Texas Christian University. Han är författare till Chickamauga: A Battlefield Guide and Six Armies in Tennessee: The Chickamauga and Chattanooga Campaigns.

Rekommenderad läsning: Slaget vid Shiloh och organisationerna engagerade (Inbunden). Beskrivning: Hur kan en viktig "hörnsten i Shilohs historiografi" förbli otillgänglig för allmänheten så länge? Det är vad jag fortsatte att tänka när jag läste denna upplaga av 1913 års upplaga av David W. Reeds “ The Battle of Shiloh and the Organisations Engaged. ” Reed, en veteran från slaget vid Shiloh och Shilohs första historiker National Military Park, flikade för att skriva slagets officiella historia, och denna bok var resultatet. Reed skrev en kort, kortfattad historia om striderna och inkluderade en hel del annan värdefull information på sidorna som följde. De stora och imponerande kartorna som följde med originaltexten konverteras här till digitalt format och ingår på en CD -skiva som finns i en flik på baksidan av boken. Författaren och tidigare Shiloh Park Ranger Timothy Smith är ansvarig för att föra tillbaka detta viktiga referensarbete från dunkelhet. Hans introduktion till boken placerar den också i rätt historiska ramar. Fortsätter nedan …

Reeds historia om kampanjen och striden täcker bara sjutton sidor och är tänkt att vara en kort historik om ämnet. Detalj avslöjas i resten av boken. Och vilken detalj det finns! Reeds stridsordning för Shiloh går ner till regements- och batterinivån. Han innehåller namnen på ledarna för varje organisation där det är känt, inklusive om dessa män dödades, skadades, fångades eller drabbades av något annat öde. I en touch som inte ofta ses i moderna studier anger författaren också det ursprungliga regementet för brigadschefer. I en annan fin detalj efter stridsordningen listas stabsofficer för varje brigad och högre organisation. Bokens huvudpunkt och där den verkligen lyser finns i avsnittet med titeln "Detaljerade rörelser av organisationer". Reed följer varje enhet i sina rörelser under striden. Att läsa detta avsnitt tillsammans med att hänvisa till de datoriserade kartorna ger en solid grund för framtida studier av Shiloh. Fyrtiofem sidor täcker brigaderna i alla tre arméerna som är närvarande vid Shiloh.

Wargamers och buffs kommer att älska "Abstract of Field Returns". Det här avsnittet listar Presenter för plikt, förlovade och skadade för varje regemente och batteri i ett lättläst tabellformat. Grants hela armé i Tennessee har Presents for Duty -styrkor. Buells armé i Ohio räknas också bra. Mississippis konfedererade armé räknas mindre noggrant, brukar bara gå ner till brigadnivå och förlita sig många gånger bara på engagerade styrkor. Som sagt, köp den här boken om du letar efter ett bra uppslagsverk för hjälp med din stridsordning.

I vad jag tror är ett oöverträffat drag i inbördeskrigslitteratur fattade University of Tennessee Press det något ovanliga beslutet att inkludera Reeds detaljerade kartor över kampanjen och striden på en CD som ingår i en plasthylsa inuti baksidan av boken . Kostnaden för att reproducera de stora kartorna och inkludera dem som utfällningar eller i en ficka i boken måste ha varit oöverkomlig, vilket krävde denna intressanta användning av en CD. Kartorna var enkla att se och kom i PDF -format. Allt du behöver är Adobe Acrobat Reader, ett gratis program, för att se dessa. Det ska bli intressant att se om andra förlag följer efter. Kartor är en integrerad del av militärhistorien, och denna lösning är mycket bättre än att besluta att inkludera dåliga kartor eller inga kartor alls. Läs mig -filen som följde med CD: n förmedlar följande information:

Kartorna på denna CD är genomsökningar av de ursprungliga överdimensionerade kartorna som trycktes i 1913 års upplaga av D. W. Reeds The Battle of Shiloh and the Organisations Engaged. De ursprungliga kartorna, som var i ett mycket stort format och utfällda från sidorna i denna utgåva, har olika storlekar, upp till 23 tum med 25 tum. De skapades ursprungligen 1901 av Shiloh National Military Park under ledning av dess historiker, David W. Reed. De är de mest exakta Shiloh -stridskartorna som finns.

Kartorna på CD -skivan sparas som PDF -filer (Portable Document Format) och kan läsas på alla operativsystem (Windows, Macintosh, Linux) med hjälp av Adobe Acrobat Reader. Besök http://www.adobe.com för att ladda ner Acrobat Reader om du inte har det installerat på ditt system.

Karta 1. Operationsområdet från vilket arméerna koncentrerades från Shiloh, mars och april 1862

Karta 2. Territoriet mellan Corinth, Miss., Och Pittsburgh Landing, Tenn., Visar positioner och väg för den konfedererade armén i dess framsteg till Shiloh, 3, 4, 5 och 6 april 1862

Karta 3. Positioner första dagen, 6 april 1862

Karta 4. Positioner den andra dagen, 7 april 1862

Kompletta bildtexter visas på kartorna.

Timothy Smith har gjort inbördeskrigets studenter en enorm tjänst genom att åter publicera detta viktiga tidiga arbete med Shiloh. Slaget vid Shiloh och de engagerade organisationerna som har åberopats i generationer av Park Rangers och andra seriösa studenter i striden har återuppstått för en ny generation inbördeskrigsläsare. Detta klassiska uppslagsverk är en viktig bok för dem som är intresserade av Slaget vid Shiloh. Inbördeskrigsfantaster, wargamers och de som är intresserade av taktiska detaljer kommer också att tycka att Reeds arbete är ett mycket bra köp. Högt rekommenderad.

Rekommenderad läsning: Shiloh och västra kampanjen 1862. Recension: Det blodiga och avgörande tvådagarslaget vid Shiloh (6-7 april 1862) förändrade hela det amerikanska inbördeskrigets gång. Den fantastiska nordiska segerns fackföreningsbefälhavare Ulysses S. Grant in i det nationella rampljuset, tog livet av förbundschefen Albert S. Johnston och begravde för alltid uppfattningen att inbördeskriget skulle bli en kort konflikt. Branden vid Shiloh hade sina rötter i den starka unionens framsteg under vintern 1861-1862 som resulterade i tillfångatagandet av Forts Henry och Donelson i Tennessee. Fortsätter nedan …

Offensiven kollapsade general Albert S. Johnston avancerad linje i Kentucky och tvingade honom att dra sig tillbaka hela vägen till norra Mississippi. Johnston var orolig för att attackera fienden och började koncentrera södra styrkor vid Corinth, ett stort järnvägscentrum precis nedanför Tennessee -gränsen. Hans djärva plan uppmanade hans Mississippiarmé att marschera norrut och förstöra General Grants armé i Tennessee innan den kunde knyta an till en annan unionsarmé på väg att gå med honom. På morgonen den 6 april skrytte Johnston för sina underordnade: "Ikväll ska vi vattna våra hästar i Tennessee!" Det gjorde de nästan. Johnstons svepande attack träffade de intet ont anande federala lägren vid Pittsburg Landing och ledde fienden från position efter position när de föll tillbaka mot Tennessee River. Johnstons plötsliga död i Peach Orchard, dock i kombination med envis federalt motstånd, utbredd förvirring och Grants ihärdiga beslutsamhet att hålla fältet, räddade unionens armé från förstörelse. Ankomsten av general Don C. Buells förstärkningar den natten vände striden. Dagen efter tog Grant initiativet och attackerade de konfedererade och drev dem från fältet. Shiloh var en av de blodigaste striderna under hela kriget, med nästan 24 000 män dödade, sårade och saknade. Edward Cunningham, en ung doktorand kandidat som studerade under den legendariska T. Harry Williams vid Louisiana State University, forskade och skrev Shiloh och Western Campaign från 1862 1966. Även om det förblev opublicerat anser många Shiloh -experter och parkvakter att det är den bästa övergripande undersökningen av striden någonsin skriven. Faktum är att Shilohs historiografi just nu håller på att komma ikapp Cunningham, som var decennier före det moderna stipendiet. Västra inbördeskrigshistorikerna Gary D. Joiner och Timothy B. Smith har återuppväckt Cunninghams vackert skrivna och djupt forskade manuskript från dess oförtjänta dunkelhet. Fullt redigerad och rikt kommenterad med uppdaterade citat och observationer, originalkartor och en fullständig slagordning och tabell över förluster, kommer Shiloh och västra kampanjen 1862 att välkomnas av alla som gillar stridshistoria när det är som bäst. Edward Cunningham, Ph.D., studerade under T. Harry Williams vid Louisiana State University. Han var författare till The Port Hudson Campaign: 1862-1863 (LSU, 1963). Dr Cunningham dog 1997. Gary D. Joiner, Ph.D. är författare till One Damn Blunder from Beginning to End: The Red River Campaign of 1864, winner of the Albert Castel Award 2004 and the AM AM Pate, Jr., Award, and Through the Howling Wilderness: The 1864 Red River Campaign and Union Misslyckande i väst. Han bor i Shreveport, Louisiana. Om författaren: Timothy B. Smith, Ph.D., är författare till Champion Hill: Decisive Battle for Vicksburg (vinnare av Mississippi Institute of Arts and Letters Non-fiction Award 2004), The Untold Story of Shiloh: The Battle and slagfältet och detta stora slagfält i Shiloh: Historia, minne och inrättandet av en inbördeskrigs national militärpark. Tim är en tidigare ranger på Shiloh och undervisar i historia vid University of Tennessee.

Rekommenderad läsning: Shiloh: Slaget som förändrade inbördeskriget (Simon & Schuster). Från Publishers Weekly: Blodbadet i Shiloh, Tenn. (6-7 april 1862), upphörde med kvarvarande oskyldighet i inbördeskriget. De sammanlagt 23 000 dödsoffer som de två arméerna åsamkade varandra på två dagar chockade både norr och söder. Ulysses S. Grant höll huvudet och lyckades, med förstärkningar, vinna en hårt kämpad seger. Fortsätter nedan …


Tennessee firar inbördeskriget 150th At Shiloh

SHILOH, Tenn. -Tennessee's Shiloh National Military Park, ett mästerverk av inbördeskrigstolkning och bevarande, kommer att hålla 150: e firandet av dess strategiska strid under en serie händelser som äger rum 29 mars-8 april.

Statens Sesquicentennial Signature Event 2012: "Invasions by Rail and River: The Battle of Shiloh" kommer att hållas 4-5 april i Pickwick Landing State Park i Pickwick Dam.

Signaturevenemanget börjar med projektet Looking Back som är värd för Tennessee State Library & amp Archives och innehåller också en lärarverkstad "Illuminating the Battle" som arrangeras av Middle Tennessee State University Center for Historic Preservation. Det blir en premiär för en röd matta på en toppmodern dokumentär The Story of Shiloh: Fiery Trial Klockan 19.00. den 4 april.

Den officiella invigningsceremonin kommer att äga rum den 9 april den 9 april och kommer att innehålla ett forum med Amerikas främsta historiker om slaget vid Shiloh, levande historiedemonstrationer, en speciell Sesquicentennial inbördeskrigsutställning som erbjuder sällsynta och unika artefakter från slaget vid Shiloh och en musikalisk föreställning av The 52 nd Regimental String Band. Händelsen startar med avfyrningen av en officiell Shiloh -kanon vid Pickwick Landing State Park.

Medordförande för Tennessee Civil War Sesquicentennial Commission, kommissionär Susan Whitaker, Tennessee Department of Tourist Development och Dr. Carroll Van West, chef för MTSU Center for Historic Preservation och Tennessee Civil War National Heritage Area, kommer att vara värd för evenemanget. Guvernör Bill Haslam har bjudits in att delta.

Symposiet sponsras gemensamt av Tennessee Civil War Sesquicentennial Commission, Tennessee Civil War National Heritage Area, Tennessee Historical Society och Shiloh National Military Park.


Besök Shiloh Battlefield på en dag

Om du har en dag för denna resa kan du utforska den orörda Shiloh National Military Park, platsen för inbördeskrigets första stora blodsläpp. Den 6-7 april 1862 kämpade förbundsarméerna i Ohio och Tennessee desperat mot en konfedererad attack som ursprungligen leddes av general Albert S. Johnston. Den 6 april föll Johnston sårad och kommandot över hans armé i Mississippi överlämnades till general P. G. T. Beauregard. Säker på att han hade gjort sin motståndare bäst den 6 april, vilade Beauregard på lagrarna och var dåligt förberedd för unionens motoffensiv som vrålade till liv nästa morgon. I slutet av den 7 april låg 23 746 dödsfall i unionen och de konfedererade över det fredliga landskapet, vilket gjorde det till den blodigaste amerikanska striden hittills. Shiloh ändrade uppfattningen om hur kostsamt detta krig skulle bli och födde uppfattningen att Ulysses S. Grant var slaktare.

 • Skriv ut eller ladda ner resekartan.
 • Titta på Shilohs animerade karta.
 • Ladda ner Shiloh Battle -appen för mer information och turnéhjälp.

Shiloh National Military Park

Tid: 4-6 timmar (7-8 om du älskar att vandra)
Detaljer: www.nps.gov/shil/index

Slaget vid Shiloh, var en fruktansvärd kamp som utkämpades i de trassliga skogarna och små gårdarna i sydvästra Tennessee den 6-7 april 1862. Det ställde förbundsgeneralerna Albert S. Johnston och P. G. T. Beauregard mot fackföreningsgeneralen Ulysses S. Grant.

 • Parken tar ingen entréavgift.
 • Ta reda på vilka Ranger -program som är schemalagda.
 • Kolla in vilka speciella evenemang de kan ha.
 • Se utställningarna och titta på introduktionsfilmen om du har tid.

Besök slagfältet. Du har flera alternativ:

 • Följ NPS Auto Tour Route och gå ut och utforska varje stopp.
 • Köp en turné -CD från bokhandeln.
 • Använd Civil War Trusts gratis Shiloh Battle App på din smartphone.
 • Vandra slagfältet.
  - Striden började här, klockan 16:55, när en unionspatrull från överste Everett Peaboys brigad upptäckte och engagerade sig i de ledande elementen i Johnstons armé. - Omkring 2001 -kopian står på platsen för krigstiden. På morgonen den 6 april rasade strider runt kyrkan - som senare fungerade som ett fältsjukhus. - Fackliga styrkor kämpade ihärdigt för att hålla tillbaka vågor av konfedererade attacker. Vid mitten av eftermiddagen sköt äntligen förbundsrepublikens överfall Federalerna, men det kostade Albert S. Johnston livet. - Det var i denna närhet som Grant tog emot huvuddelen av sina förstärkningar via flodbåtar och vände striden för Federalerna. - 3.584 fackliga soldater från slaget och aktionerna längs Tennessee -floden ligger begravda här.

Besök Corinth Battlefield and Interpretive Center, som innehåller 14 platser associerade med Belägringen av Korint.

Besök Corinth Contraband Camp, som upprättades av Union General Grenville M. Dodge, Corinth Contraband Camp gav tillflykt för nyligen frigivna slavar.

Insider tips: För en lokal måltid, prova Hagy's Catfish Hotel.


Session vid Shiloh

Shiloh: Scen of Battle. Kurtz and Allison lithograph from 1886 depicting the ferocity of fighting.

By Timothy B. Smith, for Hallowed Ground

Shiloh: Scene of Battle. Kurtz and Allison lithograph from 1886 depicting the ferocity of fighting.

January 9, 1861, was a momentous day for the 100 men gathered at the State House in Jackson, Miss. They were delegates to the Mississippi Secession Convention, and they were about to make a fateful decision — not just for their state but also for themselves personally. Some were wealthy planters who owned large plantations along the Mississippi River they knew full well that secession would lead to war, and that war would, at minimum, lead to closed markets and, potentially, total destruction. While dedicated Mississippians, they were still unenthusiastic about secession and termed “cooperationists” as they tried to delay disunion. Others, however, were more adamant about immediate secession, and they carried the day. The final vote was a dominating 84 percent majority for leaving the Union, and there was an immediate feeling of consequence when the deed was done. While casting his vote, James L. Alcorn explained, “The die is cast — the Rubicon is crossed — and I enlist myself with the army that marches on Rome. I vote for the ordinance.”

The delegates must have understood the significance of their action, but few realized the extent to which they would be personally involved. Most who were of military age, and a few who were not, opted to join the newly established ranks during the excitement of secession and war, but the extent to which they would be called on to suffer and perhaps die was probably not foremost in their minds. It has often been noted that the signers of the Declaration of Independence in 1776 were potentially signing their death warrants the same could be said of the Mississippi delegates in Jackson. For some, their actions would consign them to death. Others would suffer terrifying wounds or imprisonment. Most would be economically and socially dispossessed. Their state would be devastated. It was a serious decision to make.

Although a third of the delegates were too old to serve in the ranks (many still equipped companies from their locales or sent sons to the war effort), there were numerous delegates to the secession convention in the Confederate army by April 1862. During the initial year of the war, these delegates experienced only limited exposure to the conflict. There was some suffering, to be sure — the first delegate died in September 1861, but it was not on a battlefield or even in the army. Others were removed from Mississippi to defend other parts of the Confederacy. At least 15 of the delegates, primarily those who joined up first, were sent to the Virginia front, serving far from home in the Eastern Theater.

War Comes Home to Mississippi

The war began to come closer to Mississippi in February 1862, when a Union army under Ulysses S. Grant won impressive victories at Forts Henry and Donelson in northwestern Tennessee. This fighting, uncomfortably close to Mississippi itself, led to the first death of a delegate in action. Francis Marion Rogers of Monroe County, a wealthy lawyer, planter, judge and captain in the 14th Mississippi Infantry, died defending Fort Donelson on February 15. Beyond Rogers, at least four others who had been at Fort Donelson were either wounded or sent to Northern prison camps. Then the news became much worse: multiple Union armies were moving south toward Mississippi, intent on capturing the vital Confederate railroad crossing at Corinth in the northeastern corner of the state. The war was about to hit Mississippi itself.

At least eleven delegates were a part of the army assembling at Corinth under Gen. Albert Sidney Johnston, who soon advanced across the state line into Tennessee to attack Grant’s army at Pittsburg Landing. He hoped to destroy that army before another Federal force under Don Carlos Buell arrived on the scene. In effect, Johnston was trying to defend Corinth, her railroads, the state of Mississippi and the Mississippi Valley as a whole by going on the offensive. The result was the climactic Battle of Shiloh, fought April 6–7, 1862.

Of the 11 former delegates at Corinth, 10 saw action at Shiloh. The exception was lawyer and future Confederate Brig. Gen. Samuel Benton of Marshall County, who was detached from his regiment, the 9th Mississippi, in order to form a new unit in the interior of the state as early as March 24. The rest, however, went into the fight at Shiloh. On all, the battle would have a tremendous impact for some, it would mean life or death.

Shiloh: Place of Peace. Today, Shiloh National Park preserves approximately 4,300 acres of the battlefield in near-pristine condition. Michael Edwards

All 10 delegates engaged in literally defending Mississippi at Shiloh were officers, as would be expected given their status in the community and the early Confederate practice of the men electing their own officers. Four were captains of companies, with another captain acting as a staff officer to Confederate Maj. Gen. Braxton Bragg. There was also one major, two lieutenant colonels, one colonel and a brigadier general.

When the Battle of Shiloh began at dawn on April 6, these 10 were arrayed throughout the Confederate army, which was stacked in line four corps deep. The only delegate in the first line, Maj. Gen. William J. Hardee’s corps, was Col. John J. Thornton, commanding the 6th Mississippi Infantry in Brig. Gen. Patrick Cleburne’s brigade on the extreme left flank. Thornton himself was somewhat of an anomaly representing Rankin County in the convention, the doctor was so convinced that he should represent the intentions of his cooperationist constituents that he voted against secession and did not attend the convention on January 15, the day the ordinance was officially signed. Thus, he became one of only two delegates who did not sign the ordinance. The other was a delegate who attended only the first three days of the convention, not long enough to cast a vote on the secession ordinance — making Thornton the only active participant in the convention who refused to sign. Yet, he was one of the first delegates to take up arms for the Confederacy, having been a militia officer before the war.

Shiloh Cyclorama. While the original work by French artist Theophile Poilpot was displayed only briefly in Chicago and Washington before being dismantled, this portion was used in advertisements for the McCormick Reaper Company into the 20th century. Library of Congress

Thornton led his Mississippians forward on that bright morning, but Cleburne’s brigade soon ran into a swamp. The quagmire was so extensive around Shiloh Branch that it forced the brigade to split and go around on either side. Most of the regiments went to the west of the swamp, attacking at Shiloh Church, but Thornton’s 6th Mississippi and the 23rd Tennessee went east and entered Rhea Field, where the 53rd Ohio was waiting.

The result may sound like the stuff of legend, but it is true. Thornton and his Mississippians made three unsuccessful assaults across Rhea Field and through the enemy’s encampments, and were each time driven back by the Ohioans and an Illinois artillery battery on their flank. The regiment lost 300 of its 425 men on that one field, its colonel among the wounded. As Thornton led his men forward during one of the assaults, the regiment’s flag bearer was hit and instantly killed. Thornton grabbed the flag and continued on, but he too was quickly cut down, severely wounded in the thigh. The Battle of Shiloh was over for this man, wounded in defense of the secession for which he would not vote.

Forward the Mississippi Brigade

Thornton and his Mississippians’ experiences were similar to those of the other units in Hardee’s first line. Few of them made much progress for several hours, necessitating the Confederate high command to send forward the next wave of troops, Maj. Gen. Braxton Bragg’s corps. In this line were numerous Mississippi convention delegates, including one of Bragg’s staff officers, assistant adjutant general Harvey W. Walter, a lawyer from Marshall County. Little is known of Walter’s experience at Shiloh, but Bragg’s official report, written later in April, commended him for his service.

The other Mississippians in this second line were all in one brigade, Brig. Gen. James R. Chalmers’s Mississippi brigade on the extreme right. The commander, a lawyer and large planter before the war, had attended the secession convention as a delegate representing DeSoto County. After the convention, Chalmers had enlisted as a captain, but was named colonel of the 9th Mississippi just one month later. By the Battle of Shiloh, he had risen to brigadier general in command of a brigade. Within the brigade, Lt. Col. Hamilton Mayson, a lawyer from Marion County, was commanding the 7th Mississippi in the absence of its colonel. There were also two former delegates serving as captains: small farmer John B. Herring of Pontotoc County commanded a company in the 5th Mississippi, while Daniel H. Parker of Franklin County — who, like Thornton, had initially voted against secession but quickly joined the Confederate army — commanding a company under Mayson in the 7th Mississippi. Company E, 7th Mississippi was thus inundated by secession convention delegates its captain had been there, as well as its regimental commander, brigade commander, and an officer on its corps commander’s staff.

Chalmers’s brigade moved forward in support of the Confederate right near Spain Field and aided the front line units, most notably Brig. Gen. Adley Gladden’s brigade, in pushing Federal Brig. Gen. Benjamin Prentiss’s division back. Thereafter, when the Confederate high command realized there was a major threat farther to the right, Chalmers’s Mississippians and an Alabama brigade were taken out of line and redirected to the east, where they soon fought Col. David Stuart’s Federal brigade in the ravines near the Tennessee River. Casualties were numerous as they fought their way up and down the slopes, but none of the convention delegates were hit.

The Confederate advance stalled on this right flank, however, as it had begun to do all across the field, necessitating the Confederate high command to throw in additional units. Maj. Gen. Leonidas Polk’s corps, the next in line, contained no Mississippi convention delegates, but the reserve corps commanded by former U.S. vice president John C. Breckinridge contained four more. Lawyer, planter and future Confederate general William F. Brantley of Choctaw County, the major of the 15th Mississippi, was in command of the regiment, while its colonel, Winfield S. Statham, led the brigade. Prewar lawyer Francis Marion Aldridge of Yalobusha County was a captain serving under Brantley. Edward F. McGehee, who owned a large plantation with more than 70 slaves in Panola County, was lieutenant colonel of what was originally the 25th Mississippi but had been recognized as the 2nd Confederate Infantry. Brantley and Aldridge were in Col. Winfield Statham’s brigade, while McGehee was assigned to Brig. Gen. John S. Bowen’s brigade. In addition, planter Thomas D. Lewers of DeSoto County was a captain in Col. William Wirt Adams’s cavalry regiment assigned to this reserve corps, but the troopers saw little action, their main job being to hold a ford on Lick Creek to the south.

As Chalmers, Mayson, Parker and Herring pushed forward to the east near the Tennessee River, Statham and Bowen led their brigades into the gap that had been created earlier, when the Mississippians and Alabamians were removed from the line. They took position on the south side of a large cotton field, with a peach orchard and a small pond on the northern fringes. They were led by an impressive array of officers, including army commander Gen. Albert Sidney Johnston, former vice president Breckinridge, and Tennessee governor-and-Confederate staff officer Isham G. Harris.

To the Banks of the Tennessee

The famous assaults across Sarah Bell’s cotton field and the Peach Orchard ultimately succeeded, but at a terrific loss of life, including Johnston. Death and injury also came to the Mississippi delegates. In these assaults, Lt. Col. McGehee was terribly wounded in the left foot while, in the words of his regimental commander, John D. Martin, “gallantly encouraging his regiment, without regard to his personal exposure.” Brantley likewise was wounded while leading the 15th Mississippi onward. Both would survive, but Francis Marion Aldridge was not so fortunate. Hit while leading his company forward in the attacks, Aldridge was killed that day.

The Mississippi delegates’ participation continued in the assaults throughout the remainder of the first day’s action. With so many down, the only major unit containing delegates still in organized operation was Chalmers’ Brigade. Chalmers, Mayson, Parker, and Herring thus led their men forward on the extreme right flank of the army, up and down the massive ravines near the Tennessee River. After aiding in the capture of the remnants of the Hornets’ Nest defenders, their final action came near sundown when they attempted to assault Grant’s final line of defense near Pittsburg Landing. Faced with artillery, infantry, gunboats and the leading elements of Maj. Gen. Don Carlos Buell’s reinforcing army arrayed in this final Union line, the Mississippians’ hope of breaking through was futile. They retired out of artillery range for the evening, although the Union navy’s big guns peppered them throughout the night.

It must have been a miserable night for all the delegates, especially Brantley, Thornton and McGehee, all wounded terribly during the fighting. The non-wounded huddled helplessly as the naval guns and heavy rains bombarded them. Only the lifeless corpse of Francis Marion Aldridge rested peacefully that night.

Shiloh Today. The crowning figure atop the Michigan Monument faces Corinth, Miss., the campaign's objective. Violet Clark

Had the Mississippians and the Confederate high command known what was coming the next day, they would have been even more uncomfortable. Grant and Buell counterattacked at dawn, driving the weakened Confederates backward throughout the second day’s fight. With most of the delegates not in Chalmers’s brigade killed or wounded, only those in Chalmers’s unit fought together as a group on the second day. They resisted the Union advances on the Confederate right near the famous Peach Orchard until Confederate commander Gen. P. G. T. Beauregard, having taken over for the fallen Johnston, realized the futility of further resistance. The delegates thus began the slow march back to Corinth. A company of Wirt Adams’s cavalry regiment was engaged the next day in combating the dismal Union pursuit, but Thomas Lewers’s men were apparently not engaged.

Never More Worthy of their State

These Mississippi delegates, as well as thousands of other Southerners, had attempted to defend Corinth, her railroads and the state of Mississippi with a bold stroke. Now, with one of those delegates dead and three others wounded, the remainder prepared to resist the further Union advance toward Corinth. That came in May, and the healthy delegates, as well as an infusion of others who were part of regiments just then joining the army, unsuccessfully attempted to stop the Union progression. Although that attempt likewise failed, the war went on. Vicksburg would be the next major Union goal, and many of the delegates engaged in that campaign as well.

For three of the 10 delegates at Shiloh, the Civil War was over. Aldridge was eventually returned to his native Yalobusha County and buried. Thornton and McGehee, the two most dreadfully wounded at Shiloh, resigned and returned home. Thornton later dabbled in the militia but was not able to take the field again. McGehee noted that he was “now a cripple and will be more or less so for life.” A fourth, Daniel H. Parker, fell sick in May 1862 and returned home to Franklin County, dying of typhoid fever on May 12.

As for the others, they continued in military service, with most rising in their respective ranks throughout the war. Chalmers continued to serve with distinction, particularly alongside Forrest’s cavalry. Braxton Bragg reported that at Shiloh Chalmers had been “at the head of his gallant Mississippians, [and] filled — he could not have exceeded — the measure of my expectations. Never were troops and commander more worthy of each other and of their State.” Brantley recovered from his wounds and served with distinction throughout the war, rising to the rank of brigadier general and commanding his brigade during the Franklin-Nashville Campaign. Herring and Lewers eventually rose to the rank of lieutenant colonel. On the other hand, Hamilton Mayson was driven from the army by Braxton Bragg in May, despite his superior Chalmers’s notation that he and the other commanders were “conspicuous in the thickest of the fight” at Shiloh.

For those 10 Mississippi delegates at Shiloh, despite giving their all for her defense, their state was now the war zone. Voting for secession — or not, in the cases of Parker and Thornton — had been the easy part. When it came to fitting action to their words, however, they were just as resolute and willing to lay their lives on the line. And all suffered for it, some even being wounded dreadfully and unable to return to the war. And then there was Francis Marion Aldridge, who had literally signed his death warrant by putting his signature on the Mississippi ordinance of secession.


PARK FILM

In lieu of an informative museum is by far the best Civil War park film that I have ever seen, Shiloh: Fiery Trial. This 45-minute documentary is so good that I find it hard to believe the U. S. government had anything to do with it (and wouldn’t be surprised to find out that it didn’t). It’s like watching Glory. Excellent graphics do a wonderful job of explaining the Battle of Shiloh (Corinth is not covered), and live action battle scenes are nearly constant. This was no cheap film to make. I wouldn’t go so far as to rate it PG-13, but people do get shot and there is minor blood and gore (bloodied faces of the dead). I’d rate it PG, suitable for those 10 and older, or for kids who understand the concepts of war and death.

You can watch this film on YouTube, but since I’m not sure if it was put there legally, I’m not linking to it.


Shiloh Church

The Battle of Shiloh takes its name from a Methodist log church that stood here during the battle. On the morning of Sunday, April 6, 1862, the church and cemetery grounds became the scene of fierce fighting as Confederates attacked Union forces camped nearby.

The original log meeting house was erected in 1853. The building survived the battle to serve as a hospital, but collapsed several weeks later. A new frame church replaced the original in 1875. The present masonry church was dedicated in 1959.

Ämnen. This historical marker is listed in these topic lists: Churches & Religion &bull War, US Civil. A significant historical date for this entry is April 6, 1840.

Plats. 35° 8.025′ N, 88° 21.319′ W. Marker is near Shiloh, Tennessee, in Hardin County. Marker is on Corinth-Pittsburg Landing Road, on the right when traveling south. Located at stop seven, Shiloh Church, in Shiloh National Military Park. Peka för karta. Marker is in this post office area: Shiloh TN 38376, United States of America. Tryck för vägbeskrivning.

Andra markörer i närheten. Minst 8 andra markörer finns inom gångavstånd från denna markör. Shiloh United Methodist Church (a few steps from this marker) Army of the Mississippi (a few steps from this marker) Army of the Ohio (a few steps from this marker) Army of the Tennessee (a few steps from this marker) Battery B, 1st Illinois Light Artillery (a

few steps from this marker) Shiloh Log Church (within shouting distance of this marker) Shiloh School (within shouting distance of this marker) 17th Illinois Infantry (about 300 feet away, measured in a direct line). Touch for a list and map of all markers in Shiloh.

More about this marker. In the center is a drawing captioned, For two days, the armies of the North and South clashed in the fields and forests surrounding Shiloh Church, the log building on the left.

To the right is a portrait of General William T. Sherman. Brigg. Gen. William T. Sherman commanded the Fifth Division of the Union Army of the Tennessee. He and his men were camped near Shiloh Church when surprised and assailed by the Confederates. To the far right is a map of the area showing the disposition of forces on in the afternoon of Apirl 7, 1862, the second day of the battle.


Lost in the Grand Canyon

In the spring of 1869, a thirty-five-year-old, one-armed Civil War veteran and self-taught scientist led an expedition down the Colorado River into the last uncharted territory in the United States. Ninety-nine days later, John Wesley Powell emerged from the Grand Canyon after one of the most daring journeys in American history. Transformed by his experience, Powell would forever change America's attitude toward the West. "Lost in the Grand Canyon" is an account of the dramatic quest to explore one of the most unforgiving, and breathtakingly beautiful, places on earth. Produced by Mark Davis Joe Morton narrates, and Peter Coyote provides the voice of John Wesley Powell.

"There were only a couple of great unknowns and the greatest of all the unknowns was the Colorado River system," says author and Colorado River guide, Michael Ghiglieri. "It was a mysterious entity, a lost world. And it was a gamble. If you failed, you might be dead, but if you succeeded, you would be the hero of the decade."

On May 24, Powell and his crew pushed off from Green River, Utah. Three hundred miles downstream, the Green merged with the Colorado. From that point on, the map was blank— a wilderness of towering, inaccessible canyons and treacherous whitewater rapids. Somewhere deep in that rugged desert was the Grand Canyon — a place more of rumor than fact, glimpsed from the rim two centuries before by Coronado's soldiers, but shunned ever since.

Powell was an unlikely explorer — but he had always defied expectations. His father had wanted him to join the ministry, but young Powell was moved by nature more than scripture. After losing his arm at the battle of Shiloh, Powell refused to accept his limitations instead, he returned to his unit and fought for three more years. Despite a limited education, he landed a teaching post after the war at Wesleyan University in Illinois, where he began searching for a way to make his mark.

He found his answer out West. A mountain guide told Powell about a vast unknown area around the lower Colorado River. At a time when America was obsessed with the promise of the West, Powell set out to conquer its greatest perils. He outfitted four boats with guns for hunting, scientific instruments to map the terrain and measure his party's progress, and enough flour, coffee, and bacon to feed his crew of nine for ten months.

But just eighty miles into the journey one boat was smashed to pieces in the rapids, and a third of the food supply lost. Powell named the spot Disaster Falls.

The loss at Disaster Falls made a leisurely, ten-month trip impossible. Powell became more cautious. He ordered the crew to carry the heavy boats and supplies around the worst rapids, rather than try to navigate them. The backbreaking work slowed their progress to a crawl. "Have been working like galley slaves all day," boatman George Bradley wrote in his diary. "Have been wet all day, and I have nothing dry to put on."

On July 21, fifty-nine days into the journey, Powell and his men passed the point where the Green River merged with the Colorado. From here on, there was no way out but to follow the river. "We have an unknown distance yet to run," Powell wrote in his journal. "What falls there are, we know not what rocks beset the channel, we know not . . . With some eagerness and some misgivings, we enter the canyon below."

By the middle of August, Powell and his crew were more than a mile deep in the earth. It was brutally hot and the crew was close to starvation. They were in the Grand Canyon. Powell was forced to abandon his scientific observations the goal now was survival.

On the ninety-seventh day, three men left and began hiking out. Powell later called it Separation Rapid. The three were never seen again.
Just two days later, on August 30, the Powell expedition reached the end of its journey. They had survived America's last Great Unknown, and filled in the last blank spot on the nation's map.

No longer an obscure professor, Powell became a hero. He gave public lectures and speeches, returned for a second Colorado trip to finish his scientific studies, and popularized the Grand Canyon with an illustrated account of his journey. By the early 1880s, he was the director of both the Bureau of Ethnology at the Smithsonian and the new US Geological Survey — the latter putting him in charge of the mapping and disposition of public lands.

Once more, Powell reached to make his mark. Fearing that an unplanned rush into western settlement would doom thousands of small farmers to failure, he used his influence to block further settlement until a comprehensive survey of arid lands and irrigation strategies was completed. Western politicians were apoplectic. Nevada senator "Big Bill" Stewart claimed Powell had become a law unto himself and vowed to destroy him. Powell tried to rally support on the basis of his heroic past, but he was in over his head. His budget slashed, Powell resigned from the Geological Survey.

A year after Powell's death in 1902, President Theodore Roosevelt visited the Grand Canyon and declared it to be "a natural wonder absolutely unparalleled in the world . . . one of the great sights every American should see." The Grand Canyon would come to be embraced like no other natural place in America, a national shrine for those following in the footsteps of John Wesley Powell.

Poäng

Written, produced & directed by
MARK J. DAVIS

Associate Producer
NATHAN HENDRIE

Director of Photography
BRIAN DOWLEY

Voice of John Wesley Powell
PETER COYOTE

Location Production Support
O.A.R.S. and Grand Canyon Dories

Powell Boatmen
CHRISTIAN ANGUISH
DAVID BODNER
CHRISTIAN J. DEAN
BEGO GERHART
DAVID LYLE
PAUL NIBLEY
DANO PHILLIPS
RUSSELL WALTERS
STEVE " T-BERRY" YOUNG

Replica Boat Builder
PAUL NIBLEY

Additional camera
PETER KRIEGER

Sound recording
JOHN CAMERON
MICHAEL BECKER

Stills Animation
NATHAN HENDRIE

Production Assistants
ANNA DAVIS
SHANNON DENSMORE

Wardrobe
KATHERINE BALDWIN

Stills Research
KATHERINE KING
MICHAEL MADERO

Sound Design & Mix
HEART PUNCH STUDIO

Lab & Video Post
MEDALLION-P.F.A.

SPECIAL THANKS
Regan Dale
Floyd O'Neil
Charlie Every
Barbara Neary
Paula Fleming
George Wendt
Grand Canyon National Park
Canyonlands National Park

ARCHIVAL PHOTOGRAPHS
Arizona Historical Society/Tucson
The Burns Collection, Ltd.
Corbis
The Denver Public Library, Western History Collection
Deseret News
Grand Canyon National Park Study Collection
Halsted Gallery
Harvard University Archives
Library of Congress
Library of the Gray Herbarium, Harvard University
Manuscripts Division, J. Willard Marriott Library, University of Utah
Medford Historical Society
Edward G. Miner Library, University of Rochester
Minneapolis Institute of Art
Museum of Fine Arts, Boston
The Museums at Stony Brook, NY
National Anthropological Archives, Smithsonian Institution
National Archives
National Museum of American Art, Washington DC / Art Resource, NY
New Orleans Museum of Art
Reynolds House, Museum of American Art Smithsonian Institution Archives
Union Pacific Museum Collection
US Dept. of the Interior, Office of the Secretary
US Geological Survey Photographic Center
US Army Military History Institute
Utah State Historical Society

ARCHIVAL FOOTAGE
Energy Productions
Hot Shots / Cool Cuts

För
THE AMERICAN EXPERIENCE

POST PRODUCTION
Frank Capria
Maureen Barden

ON-AIR PROMOTION
James Dunford

FIELD PRODUCTION
Larry LeCain
Bob McCausland
Chas Norton
Robert Tompkins

SERIES DESIGNERS
Alison Kennedy
Chris Pullman

TITLE ANIMATION
Lizard Lounge Graphics, Inc.

SERIES THEME
Charles Kuskin

SERIES THEME ADAPTATION
Michael Bacon

BUSINESS MANAGER
Christine Larson

PROJECT ADMINISTRATION
Nancy Farrell
Helen R. Russell

INTERACTIVE MEDIA
Danielle Dell'Olio

PUBLICITY
Daphne B. Noyes
Johanna Baker

COORDINATING PRODUCER
Susan Mottau

SERIES EDITOR
Joseph Tovares

SENIOR PRODUCER
Mark Samels

EXECUTIVE PRODUCER
Margaret Drain

An MDTV Productions film
for The American Experience

(c)1999 WGBH Educational Foundation
All rights reserved

Transkript

Hello, I'm David McCullough. Welcome to The American Experience.

The generation of Americans who fought in the Civil War went on to do a great variety of extraordinary things. They built railroads and cities and in some cases, immense personal fortunes. Several became president of the United States. Washington Roebling built the Brooklyn Bridge. Dr. Samuel David Gross of Philadelphia helped transform the practice of surgery. Winslow Homer, an artist-correspondent in the war, went on to paint the American scene as no one ever had.

Our story is about one of the most remarkable men of all that generation and one of the great adventure stories of the American West: John Wesley Powell and the exploration of Colorado River. John Wesley Powell, who had lost an arm in the battle of Shiloh, but who never let that, or much of anything, deter him on his path through life.

A classic American biography is Walace Stegner's book about Powell, "Beyond the Hundredth Meridian," in which he writes of Powell. "Losing one's right arm is a misfortune to some it would be a disaster, to others and excuse. It affected Wes Powell's life about as much as a stone fallen into a swift stream affects the course of a river. With a velocity like his, he simple foamed over it."

If you've ever been down to the bottom of the Grand Canyon, you know what an overwhelming experience it is. It's not just a journey into a totally different place, but into an immensity of time no easier to fathom than the sheer walls of rock rising overhead. But imagine what it was like in the year 1869 when Powell and his party pushed off down river into the Canyon, when it was all unknown.


Tennessee in the Civil War Series

Since 1942, the THQ has published more than 400 articles on the Civil War in the Volunteer State. The best of these pieces are now gathered into 10 volumes—an official legacy project of the Tennessee Historical Society, the Tennessee Civil War Sesquicentennial Commission, and the Tennessee Civil War National Heritage Area. Each trade-quality, soft cover book is approximately 220 pages, printed on acid-free paper, and includes illustrations, maps, and an index.

 • Tennessee in the Civil War, Vol. 1, an overview of the Civil War in the Volunteer State.
 • The Civil War in Appalachia, Vol. 2, focused on all aspects of the war in East Tennessee.
 • The Battle of Shiloh, Vol. 3, the battle, from eye-witness accounts to preservation.
 • The Battle of Stones River and the Fight for Middle Tennessee, Vol. 4, the battle, the Tullahoma Campaign, and more.
 • Nathan Bedford Forrest and the Confederate Cavalry in West Tennessee, Vol. 5, looks at West Tennessee battles.
 • Emancipation and the Fight for Freedom: Tennessee African Americans, 1860-1900, Vol. 6, addresses African Americans during the Civil War and Reconstruction.
 • The Battles for Chattanooga, Vol. 7, the campaign for Chattanooga.
 • Tennessee Women in the Civil War, Vol. 8, women’s dramatic encounters with the war and its stunning consequences.
 • Hood’s Tennessee Campaign, Vol. 9, the campaign’s misery and mystery, ever after a subject of endless controversy.
 • Reconstruction and the Civil War’s Legacy, Vol. 10, the struggle to restore the old order, or to build a new one.

This special series is currently offered at a special THS discount — all books are 60% off, while supplies last. The price you are charged is the discounted amount.

If you wish to order books from Tennessee and the Civil War by mail, a form is available by clicking here: CWS Order Form Vols. 1-10.


Titta på videon: Karl XII-film från 1925 (Augusti 2022).