Folk, nationer, händelser

Militära befälhavare från första världskriget

Militära befälhavare från första världskriget

Lord Kitchener

Alexander Samsonov

Sir Henry Rawlinson

General Douglas Haig

Erich von Falkenhayn

Marshal Philippe Pétain

Marshal Joseph Joffre

Marshal Ferdinand Foch

Robert Nivelle

Field Marshal Herbert Plumer

General Hubert Gough

Plumer kontra Gough

Fält Marshall von Hindenburg

General John Pershing

Erich Ludendorff

Militära befälhavare från första världskriget